Välkommen till Halvvägshusplats


Vi på SilverSeger med upphandlat samarbete mot Kriminalvården med uppgift att ombesörja utredda möjligheter för enskilda halvvägshusplatser. SilverSeger s målgrupp är individer som kvalificerar för villkorlig frigivning enligt svensk lagstiftning. Våra samarbetspartners är Kriminalvården och statliga Frivården (i placerings- och intressefrågor) samt externa privata och kommersiella aktörer som tillhandahåller boendelösningar som av verksamheten lämplighetutreds.


Kontakta Oss

Om Oss

SilverSeger har sedan 2018 ett offentligt upphandlat samarbete med det statliga verket Kriminalvården (https://www.kriminalvarden.se/) gällande tillhandahållanden av enskilda halvvägshusplatser inom hela Sverige.

Halvvägshus är en form av utslussningsåtgärd inom Kriminalvården. Åtgärden/Insatsen syftar till att ge klienten stöd till eget boende och en återgång till ett normalt samhällsliv genom schemalagt arbete, praktik eller studier. Slutgiltiga målet är integrering tillbaka in i samhället.

SilverSeger s lösningar för enskilda platser i Halvvägshus ligger runtom i landet från Malmö i söder till Kiruna/Haparanda i norr, med olika platstillgänglighet beroende på geografi och dåvarande tryck på verksamheten.

För allmänna frågor kring Halvvägshus eller utslussning hänvisar vi till Kriminalvården som nås på 077-228 08 00.

För allmänna frågor om verksamheten eller verksamhetens lösningar hänvisar vi till verksamhetens kontakttelefon på           0300-211 22 alternativt e-post  info@halvvagshus.se.

Om ni är intresserade av mer information kring halvvägshus läs gärna vårt informationsblad. Klicka på knappen och skriv ut.

Följ SilverSeger AB

Våra tjänster

Enskilda platser

Enskilda platser i halvvägshus i samarbete med statliga frivården.

Utredning

Vi utreder och lämplighetsbedömer potentiella platser från privata och kommersiella intressenter enligt gällande lagstiftning.

Tillsyn

Vi utövar viss tillsyn och kontroll av avtalade placeringar enligt gällande lagstiftning och riktlinjer.

Utsluss

Vi erbjuder till klienter lägenhetskontrakt och boende i form av utsluss när behandling och kontrakt med frivården är färdiga.

© Copyright 2019 SilverSeger AB